<

Όροι Χρήσης Διαγωνισμού Instagram

 • MEDI B IN BEAUTY - INSTAGRAM ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

  με δώρο πρόγραμμα αποτρίχωσης αξίας 200€

  Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

  Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΚΑΕΡ Α.Ε. – Medi B in Beauty» (εφ’ εξής ο «Διοργανωτής») και έδρα στην Ομονοίας 104 στην Καβάλα, προκηρύσσει διαγωνισμό (εφ’ εξής ο «Διαγωνισμός») στο πλαίσιο προώθησης του brand «Mebi B in Beauty», ο οποίος θα διενεργηθεί λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις έγκυρες συμμετοχές που θα προκύψουν από την διαφήμιση της εν λόγω ενέργειας στο Instagram, την οργάνωση και τη λειτουργία του οποίου έχει αναλάβει για λογαριασμό της η εταιρεία με την επωνυμία «VITAMIN MEDIA» (εφ’ εξής η «Διαφημιστική»).

  1. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
   Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι δηλώσουν συμμετοχή στον Instagram διαγωνισμό, ακολουθώντας τα βήματα για την έγκυρη συμμετοχή τους.
  1. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.
   Από την ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση της ενέργειας, ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των δώρων.
  1. Διάρκεια του Διαγωνισμού.
   Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει στις 05/02/21 και θα ολοκληρωθεί στις 19/02/21. Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη της νικήτριας.Η κλήρωση της νικήτριας θα πραγματοποιηθεί την ημέρα ολοκλήρωσής του, στις 19/02/21. Την ίδια ημέρα, θα ανακοινωθεί και το όνομα αυτής.
  1. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
   Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, κάνουν Follow το Instagram λογαριασμό του Διοργανωτή και αναφέρουν σε τουλάχιστον ένα σχόλιο της σχετικής διαφήμισης δύο φίλες τους.
  1. Δώρο.
   Η νικήτρια θα κερδίσει ένα πρόγραμμα αποτρίχωσης αξίας 200€ με το Laser Soprano ICE. Η δωρεάν υπηρεσία θα εξαργυρωθεί σε ένα από τα τρία κέντρα αισθητικής του Διοργανωτή.
  1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών.
   Μεταξύ των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5, θα ανακηρυχθεί με τη διαδικασία της τυχαίας κλήρωσης μία (1) νικήτρια. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη της νικήτριας θα συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει ακολουθηθεί πλήρως η διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος όπως ορίζεται.
  1. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τον Διοργανωτή παράνομη ή καταχρηστική, τότε αυτός θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό.
  1. Ενημέρωση για την κατακύρωση του Δώρου.
   Τα όνομα του Instagram λογαριασμού της νικήτριας του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στον Instagram λογαριασμό του Διοργανωτή καθώς και στον ιστότοπο του Διοργανωτή, στο τέλος του σχετικού με τον διαγωνισμό άρθρου που έχει ήδη δημοσιευτεί. Με την ανακοίνωση του αποτελέσματος της κλήρωσης, η νικήτρια θα κληθεί να στείλει τα προσωπικά της στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, λογαριασμό Instagram, e-mail) στον Instagram λογαριασμό του Διοργανωτή με προσωπικό μήνυμα, ώστε να δρομολογηθεί η εξαργύρωση του δώρου της.
  1. Σε περίπτωση που η νικήτρια, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία της έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο, δεν επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) εντός χρονικού διαστήματος δεκατεσσάρων (15) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση του ονόματός του στον Διαδικτυακό Τόπο, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση της θα καταλαμβάνει η πρώτη επιλαχούσα, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ. .
  1. Ευθύνη.
   Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
  1. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού.
  1. Δημοσιότητα.
   Οι όροι συμμετοχής της ενέργειας έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Διοργανωτή, www.binbeauty.gr/ .
  1. Με την υποβολή συμμετοχής στο παρόντα διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συνομολογούν και αποδέχονται αυτομάτως ότι τα τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από την συμμετοχή τους μεταβιβάζονται ανεπιφύλακτα, ανέκκλητα και απεριόριστα στον Διοργανωτή, ο οποίος αποκτά κάθε δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αναπαράγει, τροποποιεί και δημοσιεύει σε κάθε είδους έντυπα, διαδικτυακούς τόπους και οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο διαθέτει για τη διαφήμιση και προώθηση του διαγωνισμού, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση των συμμετεχόντων, ως τέτοιας λογιζόμενης της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και χωρίς υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή άλλη υποχρέωση έναντι αυτών.
  1. Ο Διοργανωτής και η «VITAMIN MEDIA» δεν φέρουν καμία ευθύνη, άμεση ή έµµεση, έναντι τρίτων για το περιεχόμενο το οποίο δεν θα πρέπει να είναι αντίθετο με το Νόμο και τα ήθη, και ειδικότερα για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε είδους δικαιωμάτων τρίτων σε σχέση ή εξ αφορμής του περιεχομένου. Με την υποβολή της συμμετοχής τους οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή, είναι ενήλικοι άνω των 18 ετών, η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα, ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου ότι διαθέτουν κάθε απαιτούμενη άδεια και δικαίωμα για το περιεχόμενο αυτό για το οποίο φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη.
  1. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν, κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της ΕΛΚΑΕΡ Α.Ε. – Medi B in Beauty ή συνδεδεμένων εταιρειών.
  1. Δήλωση Ιδιωτικότητας
   Ο Διοργανωτής ενεργώντας ως υπεύθυνος επεξεργασίας, καθώς και τρίτοι που εκτελούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αυτών κατ’ εντολήν και για λογαριασμό του, όπως η “ VITAMIN MEDIA” συλλέγει προσωπικά δεδομένα (πληροφορίες δηλαδή από τις οποίες ένα άτομο μπορεί άμεσα ή έμμεσα να ταυτοποιηθεί) απευθείας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τους σκοπούς του διαγωνισμού και της μέσω αυτού διαφήμισης του Διαγωνισμού και των προϊόντων του στα ΜΜΕ, διατηρούσα το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα των νικητών στους δικτυακούς τόπους και μέσω των ΜΜΕ. Οι νικητές/νικήτριες με τη συμμετοχή τους, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως και ρητώς δηλώνουν ότι τα ως άνω δεν προσβάλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.
  1. Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους. Τα υποκείμενα των δεδομένων, δια της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και της μέσω αυτής συγκατάθεσής τους στους όρους που τον διέπουν, περιλαμβανομένης της παρούσας δήλωσης, χορηγούν την ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στην επεξεργασία των δεδομένων τους. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες κοινοποιήσουν στον Διοργανωτή προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων ή του επιτρέψουν να τα συλλέξει, αναγνωρίζουν ότι είναι υποχρεωμένοι να λάβουν και δηλώνουν ρητά ότι έχουν λάβει τη συναίνεση των προσώπων αυτών, τους έχουν ενημερώσει για το περιεχόμενο των όρων του διαγωνισμού και της παρούσας Δήλωσης, έχουν την εξουσιοδότηση να κοινοποιήσουν στον Διοργανωτή αυτά τα δεδομένα και του επιτρέπουν να τα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τα εδώ προβλεπόμενα. Αναλαμβάνουν δε να απαλλάξουν από κάθε ευθύνη και να αποζημιώσουν τον Διοργανωτή και κάθε τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό του για κάθε ζημία ή ηθική βλάβη υποστούν από την παραβίαση της ως άνω υποχρέωσης.
  1. Τα δεδομένα που ο Διοργανωτής συλλέγει στο πλαίσιο του εν λόγω διαγωνισμού και μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, περιλαμβάνουν: ονοματεπώνυμο, λογαριασμό Instagram, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail.
  1. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να είναι τρίτες εταιρείες/πάροχοι υπηρεσιών (εταιρείες μάρκετινγκ, ΙΤ), εγκατεστημένοι εντός ή/και εκτός ΕΟΧ, ενεργούντες ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Διοργανωτή, περιλαμβανομένης της «VITAMIN MEDIA» που συνδράμουν τον Διοργανωτή κατά την εκτέλεση του Διαγωνισμού. Στις περιορισμένες και αναγκαίες περιστάσεις που προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται εκτός του Ε.Ο.Χ., ο Διοργανωτής εφαρμόζει ένα σύνολο μηχανισμών, προκειμένου να διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων: τυποποιημένοι συμβατικοί όροι για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες, πιστοποίηση Ασπίδας Προστασίας Ιδιωτικότητας, συνιστούν ορισμένες από τις εγγυήσεις που χρησιμοποιεί ο Διοργανωτής (ή τρίτοι ενεργούντες για λογαριασμό του), προκειμένου να διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων.
  1. Ο Διοργανωτής θα διατηρεί τα δεδομένα των συμμετεχόντων (ή τρίτων σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα) για όσο διάστημα είναι αναγκαίο σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους αποκτήθηκαν, όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της περιόδου διατήρησης περιλαμβάνουν: i) το χρονικό διάστημα που διατηρείται η μεταξύ του Διοργανωτή και των συμμετεχόντων σχέση, ii) αν υπάρχει νομική υποχρέωση με την οποία ο Διοργανωτής οφείλει να συμμορφωθεί iii) αν η διατήρηση των δεδομένων απαιτείται σύμφωνα με τη νομική θέση του Διοργανωτή (π.χ. δικαστικές διαφορές).
  1. Ως υποκείμενα των προσωπικών τους δεδομένων οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους, διόρθωση, ενημέρωση ή διαγραφή αυτών, το δικαίωμα να περιορίσουν ή να εναντιωθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο Διοργανωτής θα ανταποκριθεί στο αίτημά τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τον Διοργανωτή ή για την άσκηση οιουδήποτε δικαιώματος, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με αυτήν αποστέλλοντας επιστολή:
   MEDI B IN BEAUTY
   ΟΜΟΝΟΙΑΣ 104, 65302, ΚΑΒΑΛΑ
   info@binbeauty.gr
  1. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.
   Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και της ημερομηνίας διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
  1. Πληροφορίες.
   Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ενέργεια, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να απευθυνθεί στον διοργανωτή είτε μέσω Instagram λογαριασμό του Διοργανωτή με προσωπικό μήνυμα, είτε τηλεφωνικά σε ένα από τα τρία κέντρα.
  1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.
   Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
  1. Αποδοχή των όρων.
   Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στην ενέργεια προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε νικητή πριν από την παραλαβή του δώρου να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής των όρων του διαγωνισμού και αποδοχής του δώρου, προσκομίζοντας τα από τον Διοργανωτή αιτούμενα αποδεικτικά της ταυτότητάς του έγγραφα.

   

   

   

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  ΓΕΝΙΚΑ

  Η πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – καλούμενη εφεξής: Πολιτική Απορρήτου, αποτελεί μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας binbeauty.gr, η οποία ανήκει στην εταιρεία ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. .

  Παρακαλούνται όλοι οι χρήστες της Ιστοσελίδας να διαβάσουν την Πολιτική Απορρήτου, ώστε να ενημερωθούν σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές που έχουμε αναπτύξει ώστε να υπάρχει διαφύλαξη των προσωπικών σας στοιχείων. Τα προσωπικά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν με βάση τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

  Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – επισκεπτών που συλλέγονται αποκλειστικά από την ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ., αλλά δεν καλύπτει τη σχέση τους με οποιαδήποτε υπηρεσία, η οποία δεν υπόκειται στην ιδιοκτησία ή / και στον έλεγχο της binbeauty.gr.

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

              Τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι αποκλειστικά προσβάσιμα από την ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. και από τρίτους, οι οποίοι εκτελούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ως επεξεργαστές δεδομένων, με βάση τις οδηγίες της ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.. Επίσης, ο χρήστης – μέλος δύναται να έχει πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων και οι πληροφορίες που θα μοιράζονται, θα διέπονται από τις εκάστοτε Πολιτικές Απορρήτου τους.

  Κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην binbeauty.gr, χωρίς να παράσχει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Προσωπικά δεδομένα θα χρειαστούν μόνο στην περίπτωση που ο εκάστοτε επισκέπτης θελήσει να γίνει μέλος της ιστοσελίδας ώστε να είναι δυνατό να κάνει χρήση των υπηρεσιών της. Οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων θα πραγματοποιείται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, βάσει του Ν. 2472 / 1997 περί ‘’Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα’’ και των αποφάσεων και κανονισμών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η binbeauty.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύσει την IP διεύθυνση του επισκέπτη και εάν κριθεί απαραίτητο να επικοινωνήσει με τον οποιονδήποτε αρμόδιο στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.

  Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης – επισκέπτης, δύναται να προβάλλονται ή/ και να τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή. Κι αυτό, χωρίς επιβάρυνση από τον ίδιο τον χρήστη, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης ή κατόπιν αιτήματος προς την binbeauty.gr. Τα δεδομένα αυτά, προορίζονται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη νομιμότητα των συναλλαγών, και επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μόνο με την τήρηση των διατάξεων του Ν. 2472 / 97, σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους, θα δοθούν τα προσωπικά στοιχεία στις αρμόδιες αρχές και επιτροπές δεοντολογίας ή/ και μπορεί να απαιτηθεί από την ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ., η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων, σε συμμόρφωση με: δικαστική απόφαση, ένταλμα έρευνας, κλήση, νόμο ή κανονισμό. Μόνο αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

  Ο κάθε χρήστης – επισκέπτης μπορεί οποτεδήποτε να επικοινωνήσει με την binbeauty.gr προκειμένου να επιβεβαιώσει την ύπαρξη του προσωπικού του λογαριασμού, τη διόρθωση αυτού ή / και τη διαγραφή του, όπως επίσης και την εξαίρεσή του από τη λήψη ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων. Ο κάθε χρήστης – επισκέπτης είναι υπεύθυνος για τη χρήση του λογαριασμού του και πρέπει να ενημερώνει άμεσα την website.gr σε περίπτωση που κάποιος τρίτος χρησιμοποιήσει το λογαριασμό του χωρίς την άδειά του.

  COOKIES

  Με την είσοδο στην ιστοσελίδα, η εταιρεία μας (και οι εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε) είναι πιθανόν να εγκαταστήσουν κάποια αρχεία στον υπολογιστή ή κάποια άλλη συσκευή πρόσβασης που χρησιμοποιείτε. Τα συγκεκριμένα αρχεία μπορεί να είναι cookies, clear gifs, pixel ή άλλα τοπικά αρχεία που παρέχονται από τον περιηγητή σας ή άλλες συγγενείς εφαρμογές. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας ως χρήστη, την προσαρμογή των υπηρεσιών μας για σκοπούς marketing, τη διασφάλιση του εκάστοτε λογαριασμού κτλ.

  ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

  Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα περιέχει links προς άλλες ιστοσελίδες καταβάλλοντας τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι σύνδεσμοι να παραπέμπουν σε ιστοσελίδες χρήσιμες. Βάση του ότι οι ιστοσελίδες μπορούν να αλλάξουν ταχύτατα, η ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. δεν μπορεί να εγγυηθεί το επίπεδο καθώς και την ποιότητα, της κάθε μίας ιστοσελίδας στην οποία παραπέμπει, μέσω συνδέσμων και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις πολιτικές ή το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων.

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  Η binbeauty.gr λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της Προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων. Γίνεται κρυπτογράφηση των στοιχείων σας πριν την αποστολή τους και καθιστά τις συναλλαγές όσο το δυνατόν ασφαλέστερες.

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

  Η οποιαδήποτε μεταβολή ή τροποποίηση της Πολιτικής Απορρήτου, μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή, χωρίς την ειδοποίηση των χρηστών – επισκεπτών, μετά την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα. Η χρήση της ιστοσελίδας έπειτα από την ανάρτηση των αλλαγών ή τροποποιήσεων, θα αποτελεί αποδοχή τους εκ μέρους του χρήστη – επισκέπτη.

  ΑΝΗΛΙΚΟΙ

  Οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικα άτομα. Κατά την περίπτωση όπου κάποιος ανήλικος γίνει μέλος στην ιστοσελίδα μας και παράσχει προσωπικά δεδομένα ή εάν ένας πάροχος μας δηλώσει τα στοιχεία ανηλίκου, θα διαγραφούν τα δεδομένα από τη βάση μας.

  ΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

  Σε περίπτωση που η ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. συγχωνευτεί ή / και εξαγοραστεί από άλλη εταιρεία, ενδέχεται να μοιραστούν οι πληροφορίες με εκείνους, σύμφωνα πάντα με την Πολιτική Απορρήτου και τους ισχύοντες νόμους.

  ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

  Η χρήση της ιστοσελίδας binbeauty.gr γίνεται με την αποδοχή και συγκατάθεση από μέρους σας στη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και τα ανωτέρω οριζόμενα. Σε περίπτωση διαφωνίας με την Πολιτική Απορρήτου παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του συγκεκριμένου ιστότοπου.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: info@binbeauty.gr και στα τηλέφωνα: 2310 223555, 2510 222503, 23210 65540.